top of page
IMG_1096_edited.jpg

Overvejer du om fondsansøgninger er noget for dig eller dit firma? Har du eller I en idé til et projekt? Jeg kan hjælpe dig med at blive afklaret i forhold til, om en fondsansøgning er noget for dig, hvilke fonde der er relevante for dig at søge, hvad en fondsansøgning skal indeholde, og hvordan du lægger en god plan for skrivearbejdet. Lad mig hjælpe dig i gang med dit pitch, så din projektide står klar for dig selv og gør dig i stand til at gå i dialog med fonde, samarbejdspartnere og leverandører. Jeg kan også afholde workshops om fondsansøgninger.

Case

I efteråret 2020 gav jeg rådgivning og redaktionel sparring til Københavns Professionshøjskole i forbindelse med deres ansøgningen til projektet: Semantiske bølger og sprogpædagogiske snegle - En ny tilgang til naturfag, der øger flersprogede elevers deltagelsesmuligheder. Projektet fik bevilling af Novo Nordisk Fonden. Jeg indgår nu i den faglige følgegruppe, der skal være til at sikre kvaliteten i projektets fremdrift, og min rolle er særligt at bidrage med erfaring om projektledelse og -evaluering af naturfaglige kompetenceudviklingsprojekter. Samt bruge mit netværk til at udbrede projektet til konferencer som Big Bang. 

”Når man har siddet længe med en ansøgning, kan man nemt stirrer sig blind. Her er det at have en som Pia, der kommer med friske øjne og gennemlæser ansøgningen og sparre med en, helt uundværligt. Hun kan rykke rundt på stoffet, fremhæve noget og udelade andet og i det hele taget justere, så selve ideen står tydeligt frem. Pia var en kæmpe hjælp som konsulent i ansøgningsprocessen. Jeg er sikker på, at det var Pias bidrag, der var afgørende for, at projektet i sidste ende fik bevilling fra Novo Nordisk Fonden. At Pia efterfølgende sidder med i følgegruppen og husker på, hvad der står i ansøgningen, sætter sit netværk i spil og bidrager med hendes erfaring fra andre fondsstøttede projekter, er et kæmpe plus.”

 

- Anna-Vera Meidell Sigsgaard, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole

"Pia har været med stor succes involveret i flere ansøgninger om eksterne midler i KP's forskningsprogrammer. Pia har altid bidraget med et udtalt fokus på at skærpe projektets kernebidrag, en stærk modtagerorientering i formidlingen og ikke mindst en evne til at fungere optimalt i samarbejde med fagspecialister, som brænder for særlige dele og aspekter af deres projekter. Pia er altid en stærk og fagligt alsidig samarbejdspartner, som nyder stor respekt og anerkendelse hele vejen rundt."

 

- Bo Nielson, Forsknings- og Udviklingsleder, Københavns Professionshøjskole

Anchor 1

Fondsansøgninger

bottom of page