top of page

Rådgivning

Anja og Pia.jpg

Mangler du en strategisk og erfaren konsulent, der kan hjælpe dig og din virksomhed med at udvikle og iværksætte jeres strategi for fundraising? Eller en didaktisk medudvikler og konsulent på koncepter, formidlings- eller læringsforløb? Jeg har stor erfaring med at udvikle strategier for fundraising, tilrettelægge forløb til både ledere, praktikere, undervisere og børn. Har du brug for hjælp til at få koordineret din workshop og konference? Jeg kan sparre med dig om indhold og være tovholder og være vært på dagen.

Case

I foråret 2022 var jeg med til at udvikle det faglige program, tilrettelægge og afholde en workshop på Københavns Universitet. Her præsenterede Henry James Evans og Marianne Achiam fra forskergruppen Science Communication ved Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, projektet Sustainability in Out-of-School Science Education og diskuterede bæredygtighedsundervisning i eksterne læringsmiljøer i Danmark. 

Kompetent, velovervejet og systematisk

''Jeg havde fornøjelsen af Pia Maria Lies ekspertise på mit projekt Sustainability + Education + Museums. Mere specifikt havde Pia Maria en stor del af ansvaret for projektets afsluttende workshop, som havde som mål at bygge bro mellem forskning og praksis indenfor bæredygtighedsformidling i eksterne læringsmiljøer. Pia Maria var en særdeles aktiv og kompetent medspiller i arbejdet med at udvikle og tilrettelægge det faglige program og evalueringen af det. Hun trak på en overbevisende måde på sin viden og erfaringer vedr. målgruppen (det danske ’eksterne’ naturfagsdidaktiske landskab), og jeg er ikke i tvivl om at hendes bidrag kvalificerede workshoppen på måder jeg ikke selv havde øje for eller kunne have stået for.

 

Ud over hendes meget stærke faglige bidrag stod Pia Maria Lie for størstedelen af logistikken i forbindelse med planlægningen og afholdelsen af workshoppen. Hun var tovholder gennem hele planlægningsprocessen (fx indkaldelse til planlægningsmøder, referater, opfølgning) og stod for indbydelser, tilmeldinger, kommunikation, værtskab på selve dagen og opfølgning. Jeg var meget tryg ved Pia Marias styring af denne proces, som foregik på en særdeles kompetent, velovervejet og systematisk måde, og altid med en behagelig dialog.

 

Jeg har været særdeles tilfreds med Pia Maria Lies arbejde gennem hele forløbet, og både de faglige og de mere praktiske aspekter af hendes arbejde har været upåklageligt. Jeg ville ikke tøve med at bruge Pia Maria Consulting igen til denne type opgaver, og jeg kan anbefale hende uden forbehold til kolleger med lignende behov.''

- Marianne Achiam, lektor, Ph.d., Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik

Anchor 1
bottom of page